แผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท แผ่นลูฟเวอร์(Louvre)

แผ่นบานเกล็ดเหล็ก ระบายอากาศ ระบายลม

การระบายอากาศ ในงานเมทัลชีท ซึ่งสามารถ กระทำได้โดย ตัด เจาะแผ่นเมทัลชีท หรือเว้นช่อง ระบายความร้อน นิยมเว้นช่องระบายอากาศ และช่องแสง ที่บริเวณโครงสร้าง หรือ โครงถักตอนบนหรืออาจจะติด แผ่นบานเกล็ด ระบายอากาศ หรือ แผ่นลูฟเวอร์ ที่ทำจาก แผ่นเหล็ก หรือ แ่ผ่นเมทัลชีท ชนิดเรียบ ที่นำมาพับขึ้นรูบ ให้เป็นลักษณะ เป็น แผ่นบานเกล็ด หรือแผ่นลูฟเวอร์

บานเกล็ด เมทัลชีท เหล็ก louver louvre


เพิ่มลมเพิ่มริ้ว สวยให้ตัวอาคาร ด้วยแผ่นบานเกล็ด

เพื่อนำมาใช้ติดเป็นช่องลมระบายอากาศที่ผนัง ของต้วอาคาร เแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศหรือแผ่นลูฟเวอร์ นี้จึงจัดเป็นแผ่นครอบ ชนิดหนึ่งเช่นกัน เนื่องจาก ใช้ขบวนการผลิด ในการพับขึ้นรูป เหมือนกันนั้นเอง

การติดตั้งแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ หรือแผ่นลูฟเวอร์นั้น ต้องติดตั้งร่วมกับ ขาตั้งบานเกล็ด ซึ่งมีลักษณะเป็นแขนค้ำยัน

ถ้าหากว่าต้องการทั้งแสง และ ระบายอากาศ ก็อาจจะเลือกใช ้แผ่นบานเกล็ด ที่เป็นกระเบื้อง โปรงแสง หรือ แผ่นบานเกล็ดไฟเบอร์กลาสแทน

นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งลูกหมุน ที่บนหลังคา หรือพัดลมระบายอากาศ ติดที่ผนัง เพื่อช่วย ระบายอากาศ

ชนิดของบานเกล็ดระบายอากาศ(Louver/Louvre)

แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำบานเกล็ด

  1. แผ่นบานเกล็ดเหล็ก หรือ แผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท
  2. แผ่นบานเกล็ดไฟเบอร์กลาส หรือ แผ่นกระเบื้องโปร่งแสง หรือ แผ่นใส นั้นเอง

ขนาดของแผ่นบานเกล็ด(Louvre Dimension)

แผ่นบานเกล็ดความหนาความยาวหน้ากว้าง
บานเกล็ดเมทัลชีท0.2-0.5 มม. ตามชนิดเหล็ก2.10 ม.
3.10 ม.
ตามสั่ง
G304
G457
G608
บานเกล็ดโปร่งแสง1.2 มม., 1800 gsm3.10 ม.
ตามสั่ง
G304
G457
G608
ขาบานเกล็ดใช้ ยึดบานเกล็ดกับผนัง
Close Menu