แผ่นลอนรั้วเมทัลชีท Metal Sheet Fence

ลอนใหม่ สไตล์ใหม่ ไม่เหมือนใคร

รูปลอนทันสมัย ติดตั้งง่าย ราคาถูก

รั้วเหล็กเมทัลชีท ที่เราจัดจำหน่าย เป็นเมทัลชีท ที่เคลือบอลูซิงค์ เคลือบด้วย สังกะสี และ อลูมิเนียม มีความแข็งแรงคงทน กันสนิม ได้อย่างดีเยี่ยม สีไม่ลอกหลุด ใช้เหล็กเต็มขนาด มีสีให้เลือกใช้ หลากหลาย สีเคลือบ ติดทนนาน ใช้เทคโนโลยี ชั้นสูงในการผลิต ความหนา ของแผ่นรั้วเหล็ก เมทัลชี่ท มีให้เลือกใช้หลาย ความหนา ตั้งแต่หนา 0.25 มิลลิเมตร ถึง ความหนา 0. 50 มิลลิเมตร จัดให้ได้ตามสั่ง เช่นเดียวกับแผ่นเมทัลชีท ที่ใช้ทำแผ่นหลังคาเหล็ก

ขนาดลอนรั้วเมทัลชีท Metal Sheet

ลอนสวย คงทน กันสนิมเป็นเยี่ยม

 • ความหนาแผ่นรั้วเมทัลชีท Metal Sheet
  หนา 0.30 มม.,0.35 มม., 0.40มม., 0.45 มม, 0.47มม., 0.5 มม. (มม.= มิลลิเมตร)
 • หน้ากว้างของแผ่นรั้วเหล็กเมทัลชีท Metal Sheet
  กว้าง 0.74 เมตร หรือ740 มิลิเมตร ( หลังหักซ้อนทับแล้ว)
 • ความสูงของแผ่นผนังรั้วเหล็ก 0.028 เมตร หรือ 28 มิลลิเมตร
 • ความยาวแผ่นรั้วเมทัลชีท Metal Sheet ยาวได้ถึง 6 เมตร หรือ 600
 • ลอนเล็ก Low Profile Rib มีลักษณะ ซิกแซก
 • ติดตั้งง่าย ด้วยสกลูเกลียวปล่อย Self Drilling Screws
 • น้ำหนักเบา ใช้แทน รั้วปูน รั้วไม้ รั้วคอนกรีตได้ ราคาถูกกว่ามาก
 • มิลิเมตร รั้วเหล็กนั้น ไม่นิยม เกิน 6 เมตร
 • สีรัวมีมากกว่า 10 สีให้เลือก
 • มีหัวสกรูสีให้เลือก ให้เข้ากับสีแผ่นผนังพาแนลริบ
 • สีเคลือบรั้วเหล็กอย่างดีไม่
ลัษณะขนากลอนรั้วเมทัลชีท


การติดตั้งรั้วเหล็กเมทัลชีท

ทนทาน กันสนิมเป็นเยี่ยม

รั้วเมทัลขีท รั้วเหล็ก House_Metal_Sheet_Fence

ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบดีไซนด์รั้วเหล็กเมทัลชีท
Step 1: Corrugated Metal Sheet Fence Design

ออกแบบ รูปแบบของรั้ว ทั้ง โครงสร้าง และ วัสดุที่จะใช้  รวมถึงการเลือก ความหนาของแผ่นเมทัลชีท  สีรูปแบบลอนของแผ่นรั้วเมทัลชีท หรือรั้วเหล็ก แผ่นเมทัลชีท สามารใช้ร่วม กับโครงสร้างที่เป็นไม้หรือ เหล็กก็ได้ สกรูที่จะเลือกใช้ยิงแผ่นรั้วเมทัลชีท ก็ต้องเลือให้เหมาะกับประเภทของแป

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมโครงสร้างรั้วเหล็กเมทัลชีท
Step 2: Create Framework Sections

ตัด ต่อ เชื่อม ยึด เตรียมโครงสร้างพื้นฐานของ รั้ว ไม่ว่าจะ เป็น โครง แป กรอบของรั้ว และแผ่นรั้วเหล็ก เพื่อเตรียมไปยึดเชื่อมเข้ากับเสาของรั้ว

ขันตอนที่ 3: กำหนดหาระยะ ระหว่าง เสา และ ขนาดของหลุม
Step 3: Determine Post Placement and Dig Holes

หาแนวรั้ว คำนวณหาระยะเสา และ จำนวนช่วงเสา Fence Post จากความยาวที่คุณต้องการ โดยความสูง และความยาวก็กำหนดเอาตามชอบ  ปักเสาสั้นๆเพื่อใช้ ขึงเชือกกำหนดแนวรั้ว ขุดหลุมตามตำแหน่งของเสาตามที่กำหนดแนวไว้
เตรียมหลุมสำหรับเสารั้ว ให้ขุดหลุมให้พอเหมาะกับขนาดของเสา ที่ออกแบบไว้ โดยใช้ จอบ พลั่ว Spade หรือ เครื่องเจะดิน Eart Auger  ช่วยในการขุดหลุม โครงสร้าง Fence Framework ของแต่ละช่วงของรั้ว Fence Section ต้องออกแบบให้มีขนาดลงตัวกับระยะของช่วงเสา  โครงสร้างของรั้วอาจจะใช้ เป็น ไม้ หรือ เหล็ก หรือ อาจจะเป็น คอนกรีตเสริมใยเหล็กก็ได้   

ขั้นตอนที่ 4: การทำฐานรากและ การติดตั้ง เสารั้ว
Step 4 : Post Foundation & Installation


ตอกเสาเข็ม วางฐานราก
กรณีที่ ต้องการความแข็งแรงมาก  โครงสร้างรั้วที่โครงสร้างมีน้ำหนักมาก หรือ มีสภาพดินอ่อนจำเป็นอย่างยิ่งต้องฝังเสาเข็มลงไปในดินก่อนวางฐานราก อย่างไรก็ตามแผ่นเมทัลชีท หรือ แผ่นรั้วเหล็กนี้มีน้ำหนักเบา  กรณี รั้วชั่วคราว น้ำหนักน้อย  ก็อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงการทำฐานราก และการฝังหรือตอกเสาเข็มลงไปบนดิน
ปักเสารั้ว นำเสาที่ตรียมไว้ซึ่งอาจจะเป็นเสาไม้ หรือเสาเหล็กก็ได้  ไปติดตั้งลงในหลุม ยึดเข้ากับฐานราก อาจจะใช้ฐานรากสำเร็จรูปก็ได้  เสาที่ตั้ง ต้องตั้งตรงให้ได้แนว ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ต้องใช้ไม้ค้ำช่วยยึดตรึงตำแหน่งไว้ ให้มั่นคง แล้วแทปูนโบกลงไปในหลุม แล้วรอให้ปูนแห้ง ถมดินกลับคืนที่ผิวของหลุม

Step 5: การติดตั้งโครงสร้างรั้วเหล็กเมทัลชีท
Install Fence
Framework Sections
ติดตั้งโครงสร้างรั้ว แต่ละส่วน  (Fence Framework Sections) ตามรูปแบบ( Pattern) ที่ต้องการและตระเตรียมไว้แล้ว มายึดเข้ากับเสารั้วทั้งสองด้าน ในแต่ระช่วงเสา อาจจะมีรูบแบบที่แตกต่าง หรือสลับกันก็ได้

Step 6: การติดตั้งแผ่นรั้วเหล็กรีดลอนเมทัลชีท
Install Corrugated Fence Metal Sheet

นำแผ่นเมทัลชีทที่ตัดเตรียมไว้แล้วนามายึดติดกับโครงสร้างหรือแป ในแต่ละช่วงเสา โดยใช้สว่านยิงสกรูที่มีแหวนรอง ยิงสกรูติดเข้าที่สันลอนหรือท้องลอนก็ได้ (ถ้าเป็นการติดตั้งแผ่นที่หลังคาบ้านหรืออาคาร เราจะยิงสกรูที่สันลอนเท่านั้น) โดยยิงให้ตรงกับแป หรือโครงที่เตรียมรับไว้  การยิงแผ่นรั้วเมทัลชีท ต้องยิงให้เป็นแนวตรงกัน ให้ได้ระดับ อาจจะขึงเชือก ขีดเครื่องหมายช่วย เพื่อกำหนด แนวยิงแผ่นรั้ว เมทัลชีท ให้สวยงาม

แผ่นเมทัลชีท หรือแผ่นเหล็กรีดลอนอาจจะติดตั้งต่อกันเป็นแผงพืดยาวตลอดแนวรั้วก็ได้ หรือ อาจจะ เหลือเว้นให้เห็นส่วนของเสาไว้ หรือ เปิด โชว์ให้เห็น ตัว เสา โครงสร้างกรอบ หรือ เฟรม ของแต่ละช่วงเสา   หรือ แม้แต่เว้น ช่องว่างขนาดเล็กไว้เพื่อให้ดูโปร่งตา ทั้งนี้ก็ขึ้นกับ การออกแบบดีไซนด์

Close Menu