ลอนเมทัลชีท (Metal Sheet Rib)

ลอนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์

ทางเราผลิตและจัดจำหน่าย ลอนหลังคาเมทัลขีท ที่มีลักษณะเฉพาะ มีรูปลอนสวยงาม ได้แนว ไม่บิดงอ เข้ากับโครงสร้างอาคาร ได้หลากหลายรู ุปแบบ เป็นลอนหลังคา ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้
ซึ่งหลายๆคน จะพบเห็นลอนเมทัลชีท ในแบบของเรา ได้ทั่วไปตามโรงงาน และห้างสรรพสินค้า ชั้นนำทั่วไป หากต้องการ ลอนหลังคาชนิดพิเศษนอกเหนือไปจากนี้ กรุณาสอบถาม จากทีมงานแผ่นเมทัลชีท
.»ติดต่อทีมงานเมทัลชีท.com

ชนิด: ลอนหลังคาเมทัลชีท

ลอนหลังคาเหล็กเมทัลชีท:ลอนแผ่นเมทัลชีท

 1. แผ่นเมทัลชีท ลอนมาตรฐาน
  ลอนหลังคาเมทัลชีท ลอนมาตรฐานแผ่นเมทัลชีทถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่ถูกออกแบบให้ มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 760 มม.
  มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24 มม.
  ท้องลอนมีสัน 2เส้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ของแผ่นหลังคาเหล็ก แผ่นลอนนี้จึงถูกเรียกว่า แผ่นเมทัลชีทลอนคู่

 2. แผ่นเมทัลชีท ลอนยอดนิยม
  ลอนหลังคาเมทัลชีท ลอนนิยมแผ่นเมทัลชีทรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่ได้ถูกออกแบบให้
  แผ่นมีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24 ม ท้องลอนมีสัน เพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำที่บริเวณท้องลอน


 3. แผ่นเมทัลชีท ลอนสเปน
  ลอนเมทัลชีท ลอนสเปนแผ่นเมทัลชีทที่ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอน โค้งมน เป็นรูปแบบที่ทำให้ดู มีความนุ่มนวล   ขนาดความกว้างแผ่น หลังหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 750 มม. มี 5 สั้นลอน ความสูงลอน 36 มม. เป็นลอนที่ี่ออกแบบ ให้มีการเหมือนกับ กระเบื้องหลังคา


 4. แผ่นเมทัลชีท ลอนใหญ่
  ลอนหลังคาเมทัลชีท ลอนใหญ่แผ่นเมทัลชีทที่ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่มีลอนมีขนาดใหญ่
  แผ่นมีขนาดความกว้างแผ่น หักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 730มม. มี 5 สันลอน  ความสูง 35 มม.
  เพื่อช่วยในการรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น และป้องกันการไหลเข้าข้างลอน

Close Menu