สกรู สำหรับติดตั้งแผ่นหลังคา (Self Drill Screw)

สกรูเกลียวปล่อย ปลายสว่าน ไม่ต้องเจาะนำร่อง

ถึงแม้ว่าจะเลีอกใชัแผ่นเมทัลชีท มีความเหนียว ทนทานดีเยี่ยมแล้ว การเลือกใช วัสดุสกรูติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ที่เหมาะสม มีคุณภาพดีและ ทีมงานติดตั้ ง หลังคา ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ก็มีความสำคัญเฉกเช่นเดียวกัน

ควรใช้สกรูสำหรับยิงหลังคา หรือติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีทที่ได้มาตรฐาน เคลือบผิวกันสนิมอย่างดี มีคุณสมบัติการทนทานกันสนิมยาวนานใกล้เคียงกันกับแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ที่คุณเลือกใช้อยู่ ถ้าใช้สกรูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสนิมสูงจะทำให้แผ่นหลังคามีอายุการใช้งานสั้นลง ชนิดและเบอร์ ของสกรูยิงหลังคาเมทัลชีทที่นิยมใช้

ดังจะพบว่าการเลือกใช้สกรูที่ไม่เหมาะสม ก็จะ ทำให้การทำงานกระทำได้ยาก การยึดเกาะแผ่น ไม่แข็งแรงดีพอ หากเลือกใช้วัสดุสกรู ูที่มีคุณภาพ ต่ำก็จะก่อให้เกิดสนิม เกิดการกัดกร่อน ในบริเวณที่ ยิงสกรู และเหนี่ยวนำให้ แผ่นเมทัลชีท ผุกร่อนตามไปด้วยได้ง่าย

หากมองหาช่างติดตั้ง ที่มีความชำนาญ ในการติดตั้งแผ่นเมทัลชีท ทำโครงหลังคาสำเร็จรูป กรุณาติดต่อ ทีมงานแผ่นหลังคาเมทัลชีท.com

ขนาดสกรูใช้ยิงแผ่นเมทัลชีท

ตาราง: สกรูสำหรับติดตั้งหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

สกรู ชนิดแปงานหลังคา รุ่น-ขนาด  ยาว หัวไม่มีสีหัวสี
สกรูยาวแปเหล็กยิงแผ่นหลังคาเหล็ก12-14×5515 ซิงค์ สีต่างๆ
สกรูยาวแปเหล็ก
ยิงแผ่นหลังคาเหล็ก
10-14×4848
ซิงค์

สีต่างๆ
สกรูยาวแปไม้
ยิงแผ่นหลังคาเหล็ก
T1755
ซิงค์

สีต่างๆ
สกรูสั้นแปเหล็ก
ยิงแผ่นหลังคาเหล็ก
10x16x1616
ซิงค์

สีต่างๆ
สกรูสั้นแปเหล็ก,ไม้  ยิงแผ่นครอบ แฟลชชิ่ง 12-14×2020
ซิงค์

สีต่างๆ
สกรูสั้นแปเหล็ก,ไม้  ยิงแผ่นครอบ แฟลชชิ่ง 14-14×2222
ซิงค์

สีต่างๆ
หัวจับสกรูแปเหล็ก,ไม้  จับสกรูหกเหลี่ยม

การเลือกขนาด สกรูสำหรับยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีท

สกรูยาวใช้สำหรับหลังคาสกรูสั้นใช้ยิง แผ่นปิดครอบ แผ่นฝาผนัง

  1. ต้องเป็นสกรูที่เหมาะสำหรับงานยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่เป็นเหล็ก อย่างไรก็ตามอาจจะต้องพิจารณาร่วมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแปร่วมด้วย ว่าเป็นไม้ หรือเป็นเหล็ก  หากว่าแปเป็นไม้อาจจะต้องหาสกรูที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งยิงไม ้และยิงแผ่นเหล็ก เพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน  โดยทั่วไปแปเหล็กจะใช้สกรูที่มีเกลียวละเอียดหรือถี่
  2. วัสดุที่ใช้ทำสกรูต้องเป็นวัสดุเกรดที่ดี ไม่ก่อให้เกิดสนิมได้ อันจะเป็นตัวนำให้เมทัลชีทเกิดสนิมได้ในบริเวณรอยยิง
  3. ใช้สกรูยาว สำหรับยิงสันลอนสำหรับแผ่นเมทัลชีทที่ใช้ในงานปูหลังคา ควรเลือกให้เหมาะสมกับ ความสูงของลอนเมทัลชีทและ ประเภทของแปที่ใช้
  4. นิยมใช้สกรูสั้น ในการยิงแผ่นครอบ และสำหรับการยิงท้องลอนของแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่ใช้ปูผนังด้านข้าง
  5. สามารถเลือกใช้สกรูยิงแผ่นครอบ ที่มีขนาดสั้นและอ้วนเป็นพิเศษ เพื่อช่วยยึดแผ่นครอบ กับแผ่นหลังคา ที่อยู่ด้านล่าวงไว้ด้วยกันได้ดีขึ้น หรือใช้สกรูในลักษณะนี้ ช่วยในการเย็บแผ่น
Close Menu