แผ่นปิดครอบเมทัลชีท แผ่นแฟลชชิ่ง(Flashing)

ปิดครอบ ปิดขอบ ปิดรอยต่อ หลบมุม

แผ่นครอบ ปิดครอบ แฟลชชิ่ง flashing

แผ่นครอบ แฟลชชิ่ง มีหลายแบบ เลือกใช้ให้้เหมาะ

โดยปรกติแผ่นครอบจะเป็น แผ่นเมทัลชีท ที่เรียบ ไม่มีลอนจะถูกนำมาใช้งานร่วมกับ แผ่นหลังคา เมทัลชีท ที่เป็นลอน  โดยแผ่นครอบจะถูกนำไปใช้ ้ประโยชน ์ในแง่ของการปิดรอยต่อ ปิดสัน เดินขอบ เพื่อกันน้ำ เข้าไปตามรอยต่อ  หรือแม้กระทั้ง เพื่อความสวยงามก็ตามที แผ่นครอบ ที่เป็นแผ่นเรียบนี้ มีการถูกดัดพับ ให้มีรูปร่างต่างๆ ที่เตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการนำไป ใช้งาน

เราสามาถสั่งให้โรงงานพับเหล็กเพื่อใช้เป็นแผ่นครอบตามแบบที่ต้องการได้ โดยทั่วไป แผ่นครอบจะมีหน้ากว้างแผ่น 304มม. 457มม. 608 มม. และ 914 มม.


ประเภทของแผ่นครอบและการเลือกใช้


เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อปิดรอยต่อกันรั่ว

  1. แผ่นครอบจั่ว จะใช้ปิดสันจั่ว
  2. แผ่นครอบสันตะเข้ จะนิยมใช้ปิดสันของเรือนปั่นหยา
  3. แผ่นครอบข้าง .ใช้ติดขอบข้างเพื่อความสวยงาม หรือการต่อชนของหลังคากับตัวผนัง
  4. แผ่นครอบชาย มีลักษณะคล้ายแผ่นครอบข้างแต่ใช้ติดขอบชายใต้ชายหลังคาเพื่อความสวยงาม
  5. แผ่นครอบมุมนอก ใช้ติดขอบมุมด้านนอกตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง
  6. แผ่นครอบมุมใน ใช้ติดขอบมุมหลบด้านในตัวอาคาร ของขอบชนของผนังทั้งสองข้าง
  7. แผ่นครอบสั่งทำพิเศษ ตามแบบที่ทางช่างออกแบบ (Drawing)
ชนิดแผ่นครอบ เมทัลชีท flashing
Close Menu