ม้วนคอยล์เหล็กบลูสโคป Metal_sheet_bluescope
ม้วนคอยล์เหล็กบลูสโคป

กลุ่มเเหล็กบลูสโคป สตีล-ซิงคาลุม


เหล็กเคลือบอลูซิงค์(Aluzinc Metal Sheet)

เหล็กเคลือบสี(Painted Metal Sheet)


แผ่นเมทัลชีทบลูสโคปที่ เป็นแผ่นเหล็กเคลือบ อลูซิงค์ของบลูสโคป 3 กลุ่มหลัก ภายใต้ชื่อ ทางการค้าที่แตกต่างกัน คือ

 1. กลุ่มเหล็ก คัลเลอร์บอนด์
  Clean Colorbond
 2. กลุ่มเหล็ก พรีม่า
  Prima
 3.  กลุ่มเหล็ก พรีแซคส์
  Pzac

นอกจากนี้ แต่ละกลุ่มเมทัลชีทนี้ จะมีโทนสี ที่แตกต่างกัน เหล็กอลูซิงค์ในแต่ละกลุ่ม ยังมีคุณสมบัตที่ ิแตกต่างกัน แยกย่อยออกไปตาม ประเภทของการเคลือบอลูซิงค์( AZ 70,AZ 100, AZ 150)และความแข็งแรงของเหล็ก(G330, C550) ที่ใช้ผลิตเมทัลชีท อีกด้วย

AZ 70 ระดับดับการเคลือบสารอลูซิงค์หน่วยเป็น70 กรัมต่อตารางเมตร

AZ 100 ระดับดับการเคลือบสารอลูซิงค์หน่วยเป็น 100 กรัมต่อตารางเมตร

AZ 150 ระดับดับการเคลือบสารอลูซิงค์หน่วยเป็น 150 กรัมต่อตารางเมตร

กลุ่ม คัลเลอร์บอนด์ Clean Colorbond

โทนสีคลาสสิค กันสนิมเป็นเยี่ยม

แบ่งออกเป็น 2 พวก

 1. เคลือบ Aluminium และ zinc 150 : AZ150เกรด G 550
  (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า ซิงคาลุม:Zincalum  AZ150 Grade 550)
 2. เคลือบ Aluminium และ zinc 150 : AZ150 เกรด  G 300 (Zincalum)
  (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า ซิงคาลุม:Zincalum  AZ150 Gread 300)
  ในกลุ่ม Clean Colorbond มีสีดังนี้
  Bangkok Red/Jasper/DuneBurnt/ Almond /Alloy Gray/Off White /Jade Green/Forest Green/Ocean Blue/Cool Blue/Skytone Blue /Aquamarine/Siam Gold /Salmon Orange/Zincalume

กลุ่มเหล็ก พรีม่า Prima

กันสนิมเป็นเยี่ยม

 1. เคลือบ Aluminium และ zinc 100 : AZ100 เกรด G 550
  (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า Zacs RW100 Grade 550)
 2. เคลือบ Aluminium และ zinc 100 : AZ100 เกรด  G 300 (Zincalum)
  (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า  Zacs RW100  Grade 300)

กลุ่มเหล็ก พรีแซคส์ Pzac

กันสนิมเป็นเยี่ยม

 1. เคลือบ Aluminium และ zinc 70 : AZ70เกรด G 550
  (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า Zacs RW70Grade 550)
 2. เคลือบ Aluminium และ zinc 70 : AZ70 เกรด  G 300 (Zincalum)
  (บลูสโคป ใช้ชื่อทางการค้าของการเคลือบว่า  Zacs RW70  Grade 300)
Close Menu